* Під рекламним слоганом "Всі велосипеди продаються тут" розуміється можливість користувачів сайту розміщувати оголошення з продажу велосипедів будь-якої зареєстрованої торгової марки та у будь-якому стані.

Політика конфіденційності

ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ КОРИСТУВАЧА УГОДА (ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ) TRIX.COM.UA

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВ "ВЕЛОТУТ", (далі по тексту Виконавець і/або Компанія) публікує цю призначену для Користувача угоду (Публічний договір, Правила користування, Угода і/або Оферта) про надання послуг на інтернет сайті Компанії http://www.trix.com.ua (далі Сайт або Сервіс).

1.2. Ця Угода відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України є публічним договором, і, у разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов, будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач), відвідуюча ресурси мережі Інтернет, у тому числі Сайт, зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

1.3. Компанія є адміністратором Сайту і надає Користувачам нижченаведені послуги, які є предметом даної Угоди. Дана Угода може змінюватися Компанією без попереднього повідомлення Користувачів. Користувач має можливість ознайомитися з діючими умовами Угоди у будь-який час на Сайті.

1.4. Здійснюючи реєстрацію облікового запису і/або використовуючи Сайт, Користувачі цим підтверджують той факт, що мають права відносно використовуваного облікового запису Сайту, а дані умови користування є обов'язковими відповідно до приведеної нижче Угоди.

1.5. Користування Користувачами Сервісом у будь-якому, скільки завгодно малому об'ємі, підтверджує повну згоду Користувача із умовами Угоди. Перевірка змін в Угоді, розміщеній по посиланню (посилання на оферту сайту), є обов'язком і відповідальністю Користувача. Компанія пропонує додати вказане посилання в закладки у браузері Користувача. Порушення Користувачем положень цієї Угоди може привести до повного або часткового обмеження доступу, тимчасового призупинення користування або видалення облікового запису без попереднього повідомлення.

1.6. В даній Угоді, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають наступні значення:

Оферта - публічна пропозиція Компанії, адресована будь-якій дієздатній фізичній і/або юридичній особі, на укладення із ним Публічного договору про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, включаючи усі її Додатки.

Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди.

Виконавець або Компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕЛОТУТ".

Сайт - це інтернет сайт, що адмініструється Виконавцем, за допомогою якого Виконавцем надаються послуги за адресою www.trix.com.ua в системі Інтернет, доступ до якої забезпечується з різних призначених для користувача пристроїв, підключених до мережі Інтернет за допомогою спеціального програмного забезпечення для перегляду веб-сторінок (браузер) за вказаною адресою, включаючи домени усіх рівнів. Сайт є сукупністю інформації і об'єктів інтелектуальної власності (у тому числі, програма для електронно-обчислювальних машин, база даних, графічне оформлення інтерфейсу (дизайн) та ін.), що містяться в інформаційній системі. Сайт є електронною, торгово-комунікаційною платформою для розміщення тимчасових інформаційних оголошень про продаж товарів Користувача.

Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, що прийняла умови цієї Угоди і користується послугами Виконавця.

Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт.

Послуги (сервіс) Сайту - це будь-які безкоштовні і платні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту (наприклад, при допомозі, у тому числі, але не обмежуючись, усіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків і/або фотографій, малюнків і так далі і тому подібне), а також будь-яких інших послуг, що надаються Виконавцем за допомогою сервісів Сайту.

Обліковий запис/аккаунт - набір інструментів по управлінню власними оголошеннями, редагуванню розміщеної на них інформації, їх публікації і/або тимчасового або повного зняття з публікації, а також особистої інформації, розміщений в електронному кабінеті Користувача у функціональній системі Сайту.

Реєстрація - це прийняття Користувачем оферти на укладення цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач заповнює відповідні форми Сайту і, таким чином, надає інформацію, у тому числі персональні дані, необхідні для використання сервісів Сайту у будь-кому, у тому числі, скільки завгодно малому об'ємі. Реєстрація вважається завершеною тільки у разі повного і успішного проходження усіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

Персональні дані - це відомості або сукупність відомостей про фізичну або юридичну особу, за допомогою яких ця фізична або юридична особа може бути ідентифікована.

Наведені в Угоді умови регламентують користування Користувачем Сайтом та Послугами Сайту. Якщо Користувач повністю або частково не згоден із даними умовами, Виконавець просить його покинути цей Сайт. Використання Послуг Сайту означає, що Користувач ознайомлений із цією Угодою в повному об'ємі, однозначно розуміє і приймає її умови в існуючій на момент використання Послуг Сайту їх редакції.

1.7. Починаючи використовувати будь-який сервіс сайту, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному об'ємі, без всяких обмовок і виключень. У разі незгоди Користувача з будь-яким положенням цієї Угоди, Користувач не має права користуватися сервісами Сайту.

1.8. Цією Угодою Виконавець пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свої сервіси на умовах, викладених в даній Угоді.

1.9. Користувачеві пропонуються послуги із користування Сайтом для розміщення інформації про товари з метою, у тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів і послуг іншими Користувачами.

2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

2.1. Заповнивши електронну форму із вказанням дійсної електронної поштової адреси, до якої має доступ тільки сам Користувач, вказанням вибраного самим Користувачем пароля, а також інших даних, необхідних для реєстрації, Користувач отримує право на отримання і/або користування сервісами. Після виконання дій, необхідних для реєстрації, Користувач отримує електронний лист на вказану особисту поштову електронну адресу із підтвердженням реєстрації, що містить електронне посилання, перехід по якому потрібний для завершення реєстрації. Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті після заповнення спеціальної форми реєстрації оголошення із вказівкою параметрів товару, що пропонується.

2.2. Використання будь-яких можливостей і сервісів Сайту, як зареєстрованими, так і незареєстрованими Користувачами, означає повне прийняття зобов'язань виконувати правила і інструкції по користуванню послугами Сайту, а також повне і однозначне прийняття умов цієї Угоди.

2.3. Користувач несе відповідальність за усі дії, що пов’язані із використанням його електронної адреси і пароля для входу на Сайт. Користувач має право користуватися сервісами Сайту тільки за допомогою власної електронної поштової адреси і встановленого пароля. Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність особистого пароля і не розкривати його третім особам.

2.4. Користувач зобов'язаний негайно зробити зміну персональних даних, необхідних для входу на Сайт, якщо у Користувача виникають причини підозрювати, що його електронна поштова адреса і/або пароль, що використовуються для входу на Сайт, були розкриті або можуть бути використані третіми особами.

2.5. Користувач, що розміщує оголошення про продаж товарів на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них у відповідності до цієї Угоди та інструкцій, представлених на Сайті. Користувач зобов'язується надати і розмістити на Сайті точну, повну і правдиву інформацію про товари та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар, Користувач підтверджує, що він має дійсне право продавати цей товар відповідно до вимог законодавства України.

2.6. Користувач гарантує, що пропоновані ним товари відповідають нормам якості, встановленим законодавством України, і вільні від посягань третіх осіб.

2.7. Користувач гарантує, що пропоновані ним товари, у випадку якщо реалізація вимагає спеціального дозволу, будуть здійснені відповідно до вимог законодавства України, спеціальні органи якої будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

2.8. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити усю інформацію про товари, розміщені ним на Сайті, і, у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, Користувач зобов'язаний зняти оголошення з публікації і повторно помістити коректну інформацію про товар.

2.9. Умови доставки повинні включатися в опис товару. Умови продажу товару, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді і чинному законодавству України.

2.10. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати в публікованих оголошеннях на Сайті інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця.

2.11. Виконавець має право змістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару Користувача з причин, у тому числі, але не виключно, технічних, таким, що знаходяться під контролем чи поза контролем Компанії. Сайт має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар з порушенням умов цієї Угоди і/або чинного правозастосовного законодавства України.

2.12. Користувачеві заборонено:

2.12.1. публікувати на Сайті оголошення, що містять опис одного і того ж товару/товарів і/або містять опис характеристик/фотографій, що дозволяють робити висновок про те, що пропонується один і той самий товар від імені одного і того ж облікового запису в декількох оголошеннях.

2.12.2. публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що йдеться про один і той же товар.

2.12.3. дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти (облікових записів).

2.12.4. використовувати одну і ту ж електронну поштову адресу в різних облікових записах.

2.12.5. використовувати реквізити однієї і тієї ж юридичної особи в якості контактних у більш ніж одному обліковому записі.

2.12.6. публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення.

2.12.7. публікувати оголошення, фотографії, заголовки описи яких не мають практичного сенсу, не пов'язані із пропонованим товаром і/або умовами його продажу, ображають інтереси або почуття будь-яких інших потенційних і/або реальних Користувачів Сайту, а також суперечать законодавству України.

2.12.8. публікувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії яких є незв'язаними, нечитаними.

2.12.9. публікувати оголошення з пропозицією відразу декількох товарів одночасно.

2.12.10. вставляти в оголошенні посилання на будь-які інші інтернет ресурси/сайти, на ресурси, які включають шкідливі елементи або посилання на головну сторінку Сайту.

2.12.11. розміщувати оголошення про товар, якщо таке розміщення може призвести до порушення правозастосовного законодавства.

2.12.12. розміщувати оголошення із фотографіями інших товарів, що не продаються безпосередньо, у тому числі таких товарів, що мають схожу і/або ідентичну специфікацію, із фотографіями, обробленими за допомогою спеціальних засобів комп'ютерної редакції, що не можуть передати реальний стан і якість товару, що продається, або таких, що містять текстову, графічну, рекламну інформацію про продавця. 

2.12.13. розміщувати в назві Магазину на сайті посиланнь на будь-які інші інтернет ресурси/сайти, на ресурси, які включають шкідливі елементи або посилання на головну сторінку Сайту. 

2.13. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Виконавця в установленому порядку про випадки несанкціонованого доступу до його персонального логіна і пароля і/або персональної сторінки і/або несанкціонованого поширення його логіна і пароля. Будь-які дії, здійснені із використанням логіна і пароля Користувача, вважаються здійсненими відповідним Користувачем, якщо Користувачем не заявлено і не доведено про несанкціонований доступ.

2.14. Опубліковані оголошення можуть проходити повне або вибіркове вивіряння їх вмісту представниками Виконавця. Оголошення проходять вибіркову модерацію представниками Компанії на предмет повної відповідності розміщуваної в них інформації вимогам цієї Угоди, будь-яких інших інструкцій по використанню Сайту, вимогам чинного законодавства України. Відповідальність за дотримання відповідності розміщуваної в оголошенні інформації вимогам чинного законодавства України, умовам цієї Угоди, інших інструкцій по використанню цього Сайту несе безпосередньо автор оголошення. Публіковані оголошення можуть бути не допущені до публікації, а опубліковані - зняті з публікації у разі виявлення порушень будь-якої з умов цієї Угоди, правил користування Сайтом, за рішенням Виконавця. Виконавець має усі права для видалення оголошення на вимогу правовласника і/або компетентних державних органів. Виконавець залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які, на його думку, не відповідають принципам і засадам суспільної моралі, порушують умови цієї Угоди, будь-яких інших інструкцій по використанню Сайту, норм чинного законодавства України. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає.

2.15. Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж товарів, призначення яких не має безпосереднього відношення до груп товарів, внесених у відповідні класифікатори Сайту Виконавцем.

2.16. Оголошення повинні відповідати географічній області і місту, вибраних у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту.

2.17. Представники і Адміністрація Виконавця мають право :

2.17.1. вносити в текст оголошення Користувача правки, що стосуються орфографії і пунктуації, що не впливають на загальний зміст оголошення.

2.17.2. переносити оголошення в інші рубрики Сайту у разі виявлення більш відповідної для їх розміщення рубрики.

2.17.3. вносити правки у визначену Користувачем усередині оголошення класифікацію товару у разі виявлення більш відповідних реквізитів, характеристик, що описують товар.

2.17.4. відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці розділів Сайту, або порушують цю Угоду, а також обмежувати кількість оголошень від одного Користувача в цілях зручності користування Сайтом без пояснення причин.

2.18. Не допускається вказання неправдивих, невідповідних реальним характеристик товару із метою створення додаткового попиту на нього, із метою ввести в оману інших Користувачів Сайту. У тому числі, вказівка неправдивої ціни, тобто ціни, не відповідній фактичній, кінцевій, бажаній ціні реалізації товару або послуги. Ціна має бути правдивою і вказана повністю за весь товар.

2.19. Фото і відеоматеріали, що демонструють товар, та додаються до оголошення про продаж, повинні відповідати суті і тексту оголошення. На фото має бути зображений безпосередньо пропонований об'єкт. Стокові фото і відеоматеріали і/або фото і відеоматеріали, завантажені із мережі Інтернет, тобто не створені Користувачем самостійно стосовно товару, що безпосередньо продається, заборонені до публікації. Представники Сайту і/або його Адміністрація залишають за собою право знімати з публікації вже опубліковані оголошення і не допускати до публікації оголошення, подані на публікацію, із порушенням цього і/або будь-якої іншої вимоги до оголошення цієї Угоди, інших інструкцій до користування Сайтом, чинного законодавства України.

2.20. Щоб полегшити взаємодію між Користувачами Виконавець може встановлювати обмежений доступ або обмеження видимості до контактної інформації інших користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами за допомогою ресурсів/сервісів цього Сайту, обмежується цією Угодою.

2.21. Виконавець не несе ніякої відповідальності за зміст оголошень і/або гіперпосилань на ресурсах, вказаних в описі оголошень Користувачів.

2.22. Предметом оголошень можуть бути товари, реалізація яких не заборонена і не обмежена відповідно до законодавства України, не суперечить цій Угоді, а також відповідає відповідним, створеним і розміщеним на Сайті Виконавцем, класифікаторам товарів.

2.23. Усі угоди укладаються між Користувачами Сайту безпосередньо. Таким чином, Виконавець не є учасником угод Користувачів або їх стороною, а лише надає Користувачам інформаційну, електронну, торгово-комунікаційну платформу із відповідними сервісами на базі свого Сайту для розміщення і пошуку оголошень, а також обміну персональною інформацією одних Користувачів з іншими.

2.24. Виконавець не може контролювати достовірність розміщуваної Користувачами інформації. Виконавець не несе відповідальності за будь-який збиток, заподіяний в результаті здійснення / не здійснення угоди з будь-якої причини, включаючи непрацездатність Сервісу, або неналежної поведінки будь-якої із сторін угоди.

2.25. Якість, безпека, законність і відповідність товару його опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар знаходяться поза контролем Виконавця.

3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ І ЗГОДА НА НЕЇ

3.1. При розміщенні оголошень користувачі Сайту надають Виконавцеві право на обробку їх персональних даних, згідно із чинним законодавством України.

3.2. Надаючи свої персональні дані Виконавцеві, Користувач дає повну згоду на обробку своїх персональних даних ТОВ "ВЕЛОТУТ", особі, зареєстрованій за законодавством України, з місцезнаходженням за адресою: 04070, Україна, місто Київ, вулиця Почайнинська, будинок 52 на умовах, викладених в цьому документі. Згода на обробку персональних даних надається у момент реєстрації на Сайті і/або підтвердження публікації оголошення користувача на Сайті шляхом проставляння відмітки під текстом "Я погоджуюся з правилами використання сервісу, а також з передачею і обробкою моїх даних в trix.com.ua

3.3. Зокрема, Користувач дає свою повну згоду на обробку його персональних даних, у тому числі, на будь-яку дію або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптація, зміна, відновлення, використання і поширення (поширення, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі із використанням інформаційних (автоматизованих) систем, у тому числі, безпосередньо Сайту і його елементів.

3.4. Користувач дає свою згоду на передачу персональних даних третім особам, у тому числі, на передачу персональних даних за кордон, включаючи але, не обмежуючись, країнами-учасниками Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних.

3.5. База персональних даних користувачів Сайту буде зареєстрована у встановленому законодавством порядку базою персональних даних в значенні, яке використовується в Законі України "Про захист персональних даних". Власником бази даних є ТОВ "ВЕЛОТУТ".

3.6. Користувач Сервісу Сайту також дає згоду на інші дії, які може здійснювати ТОВ "ВЕЛОТУТ" з його персональними даними в письмовій (паперовою), електронній і іншій формі, включаючи, але, не обмежуючись, наступними персональними даними: ім'я користувача, регіон проживання, адреса електронної пошти, контактний телефон, інша контактна інформація і за бажанням користувача; облікові дані з соціальних мереж, за допомогою яких Користувач авторизувався на Сайті; ip- адреси, інші комунікаційні дані користувачів; повідомлення, листи, заяви, що передаються користувачеві іншими користувачами і навпаки; дані про суб'єкта підприємницької діяльності (СПД), зокрема, ім'я і прізвище працюючого з Рахунком співробітника СПД, назва організації, повне найменування, адреса місцезнаходження (відповідно до статутних і реєстраційних документів), номер з єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ), ідентифікаційний номер платника (ІПН) податків, адреси електронної пошти і контактного номера телефону.

3.7. Персональні дані Користувачів Сайту обробляються ТОВ "ВЕЛОТУТ" з метою:

3.7.1. забезпечення функціонування механізму розміщення рекламних оголошень Користувачів на Сайті і можливості контакту з ними Користувачів, що зацікавилися оголошеннями.

3.7.2. захисту Користувачів від неправомірних дій недобросовісних Користувачів, зокрема, від шахрайства.

3.7.3. збору статистичної інформації по роботі Сайту для її обробки і використання при впровадженні нових сервісів і послуг, нововведень і поліпшень Сайту.

3.7.4. забезпечення своєчасної і якісної інформаційної і технічної підтримки, контакту з Користувачами.

3.7.5. перевірки відповідності Користувача вимогам даної Угоди.

3.7.6. інформування Користувачів про умови надання послуг, а також зміни в сервісах і організації Сайту, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству України.

3.7.7. Персональні дані Користувачів, що обробляються Виконавцем згідно з цим документом, зберігаються впродовж усього терміну діяльності Сайту або до моменту, коли користувач побажає розірвати стосунки із Виконавцем.

3.8. Права Користувачів - суб'єктів персональних даних :

3.8.1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, що містить персональні дані Користувачів Сайту, її призначення і найменування, місцезнаходження власника і розпорядників персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим користувачами Сайту особам, окрім випадків, встановлених законом.

3.8.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані користувачів Сайту.

3.8.3. на доступ до своїх персональних даних.

3.8.4. отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня вступу запиту, окрім випадків, передбачених законом, відповідь на запит, що стосується умов зберігання персональних даних.

3.8.5. пред'являти мотивовану вимогу власникові персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних.

3.8.6. пред'являти мотивовану вимогу про зміну або знищення персональних даних власником і / або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними.

3.8.7. на захист персональних даних від незаконної обробки і випадкової втрати, знищення, ушкодження у зв'язку з умисним прихованням, не наданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, які є недостовірними або такими, що порочать честь, гідність і ділову репутацію.

3.8.8. звертатися із скаргами на обробку персональних даних в органи державної влади і посадовців, в повноваження яких входить забезпечення захисту персональних даних, або до суду.

3.8.9. застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

3.8.10. відкликати згоду на обробку персональних даних.

3.8.11. знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

3.8.12. на захист від автоматизованого рішення, що має для користувачів Сайту правові наслідки.

3.9. Персональні дані, окрім знеособлених персональних даних, по режиму доступу є інформацією з обмеженим доступом.

3.10. Виконавець розкриває персональні і інші дані Користувачів виключно в цілях, пов'язаних з публікацією Користувачами рекламних оголошень і доступом до цих оголошень інших Користувачів. Приймаючи Угоду, Користувач погоджується з розкриттям внесених їм даних усім користувачам Сайту з урахуванням умов і обмежень, встановлених справжньою Угодою, і форм публікації таких даних безпосередньо на Сайті.

3.11. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Виконавець може розкривати частину даних Користувача третім особам в цілях, пов'язаних з їх законними правами і повноваженнями, у тому числі, але, не обмежуючись, державним органам і установам, при дотриманні встановленого порядку надання таких даних.

3.12. Використання персональних даних в історичних, статистичних або наукових цілях здійснюється виключно в знеособленому виді. Використання персональних даних Користувача в знеособленому виді не вимагає його додаткової згоди.

3.13. Виконавець забезпечує безпеку цих користувачів від втрати, розголошування і несанкціонованого доступу третіх осіб із застосуванням технологій систем безпеки, впровадження режиму обмеженого доступу і контролю доступу до даних авторизованими співробітниками.

3.14. Сайт може збирати і зберігати записи відносно покупок Користувача на Сайті, а також угод з третіми особами по купівлі товарів.

3.15. Розміщуючи свої оголошення і інформацію на Сайті, Користувач передає Виконавцеві право робити копії своєї інформації з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання призначеної для користувача інформації на Сайті.

3.16. Користувач, що розміщує оголошення або приймає рішення про купівлю товару, повинен досягти повноліття у рамках формулювання законодавства України. Якщо буде встановлено, що користувач не досяг повнолітнього віку, доступ до його облікового запису може бути тимчасово закритий без попередження. Якщо буде встановлено, що інформація розміщена користувачем, який на момент розміщення інформації не досяг повнолітнього віку, то така інформація буде видалена якнайшвидше. Виконавець не ставить своєю метою збір персональних даних користувачів, що не досягли повнолітнього віку, і будь-які дані, зібрані ненавмисно, будуть належним чином видалені.

3.17. Розміщуючи свою інформацію на Сайті, Користувач прямо усвідомлює і підтверджує, що ця інформація може бути доступна усім, хто має доступ в інтернет, незалежно від того, являються вони або ні зареєстрованими Користувачами Сайту. Окрім цього, будь-яка інформація, яку розміщує Користувач для загального доступу, може спровокувати небажані повідомлення від третіх осіб в необмеженій кількості. Користувач розуміє, що будь-які ідентифікуючі його персональні дані і/або інформація, яка розміщена на Сайті, доступна для перегляду усім Користувачам, може бути скопійована і/або передана для використання без письмової згоди на те самого Користувача.

4. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

4.1. Виконавець зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем : направляти інформаційні повідомлення на електронну і фізичну поштову адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти електронні текстові повідомлення на мобільний номер телефону Користувача.

4.2. Збір інформації здійснюється шляхом самостійної з використанням програмних засобів Сайту вказівки користувачем відповідної інформації, потрібної для розміщення оголошень.

4.3. Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip- адреси, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем в цілях, пов'язаних з обслуговуванням мережевого устаткування, а також для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

4.4. Компанія може зберігати дані останнього доступу в систему користувача, з метою забезпечення високої якості сервісів, що надаються, пристосовуючись до індивідуальних потреб і інтересів Користувача.

4.5. Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, доступної виключно після введення їм логіна і пароля, принаймні, один раз впродовж сесії.

4.6. Відключення збереження даних останнього доступу в систему в налаштуваннях браузеру не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, проте можуть обмежити функціональні можливості для Користувача.

4.7. Дані останнього доступу в систему також використовуються для збору статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

4.8. Компанія не несе відповідальність за дані, залишені Користувачем про своє расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях і професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я або статевого життя Користувачів.

4.9. Опитування, що проводяться час від часу Виконавцем, можуть містити окремі питання з уточненням демографічних даних цих Користувачів (наприклад, освіта, вік, доход). Дані, що збираються Виконавцем за допомогою таких опитувань, обробляються в знеособленому виді. Користувачі мають можливість не брати участь в опитуваннях і відмовитися від надання інформації. Виконавець використовує демографічні дані, в цілях складання статистичних звітів і поліпшення якості послуг, що надаються.

4.10. Користувачеві забороняється надавати інформацію порушуючи цю Угоду або права третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

- виразів, що порушують норми суспільної моралі, які можуть образити почуття інших Користувачів Сайту.

- пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів.

- заклики до насильства і протиправних дій.

- дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб.

- інформацію, сприяючу шахрайству, обману або зловживанню довірою.

- інформацію, що веде до здійснення угод з краденими або підробними предметами.

- інформацію, сприяючу порушенню або посяганню на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя.

- особисту або ідентифікуючу інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб.

- інформацію, що містить відомості, що зазіхають на недоторканість приватного життя, що ображає чию-небудь честь, гідність або ділову репутацію.

- інформацію, що містить наклеп або загрози на адресу кого б то не було.

- інформацію, що носить характер порнографії.

- інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім.

- свідомо неправдиву інформацію, що вводить в оману.

- віруси або будь-які інші технології, здатні завдати шкоди Сайту, Виконавцеві, Користувачам, будь-якій іншій третій стороні, що використовує послуги Сайту;

- інформацію про сервіси, що прямо не відносяться до існуючих класифікаторів Сайту, тобто до сфери діяльності з продажу, технічного обслуговування велосипедів і/або велосипедних товарів, що суперечать нормам моралі або діючого законодавства.

- посилання або інформацію про сайти, які прямо або опосередковано конкурують із сервісами компанії.

- інформацію, що є "спамом", "листами щастя", "схемами пірамід" або небажаною або брехливою комерційною рекламою.

- інформацію, поширювану інформаційними агентствами.

- інформацію з пропозицією заробітку в інтернет, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів працедавця.

- інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого і мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдистрибьютеров і ін.

- відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги.

- інформацію, що іншим чином порушує правозастосовне законодавство України.

4.11. Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж товарів, застосування і практична суть яких йде врозріз з категоріями товарів, що надаються Сайтом, при реєстрації оголошень.

4.12. При поданні оголошення з пропозиціями товарів, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення вимагається вказувати номер ліцензії і найменування органу, що видав ліцензію.

5. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

5.1. Оголошення Користувача може бути видалене Виконавцем унаслідок порушення Користувачем умов цієї Угоди, а також з наступних причин:

- у цього Користувача на момент публікації такого оголошення вже є на Сайті опубліковане, активне аналогічне оголошення з інформацією про цей же товар.

- інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цій Угоді і/або законодавству.

- інформація, що міститься в оголошенні, неправдива.

- оголошення не містить інформацію про пропонований товар.

- текст оголошення містить знаки окликів і питальні, що багаторазово повторюються і інші розділові знаки.

- заголовок або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси.

- фотографія або відеоматеріал не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або не служить меті адекватно проілюструвати товар оголошення.

- фотографія або відеоматеріали містять елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. п.

- фотографія або відеоматеріали містять яку-небудь рекламну інформацію (посилання на сайт, e - mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших мессенджеров і подібне).

- фотографія або відеоматеріали поганої якості, зображуваний товар невиразний.

- оголошення подане в рубрику або в оголошенні застосовані класифікатори товару, які не відповідає сенсу поданого оголошення.

- інші причини, що регламентовані цією Угодою.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Усі об'єкти, доступні Користувачеві за допомогою Сайту Виконавця, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для електронно-обчислювальних машин, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виняткових прав Виконавця, Користувачів і інших правовласників.

6.2. Використання контенту, а також яких-небудь інших елементів сервісу можливо тільки у рамках функціонала, пропонованого тим або іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який інший контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без відповідного попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, у тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.і.

6.3. Щоб надати Виконавцеві право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Виконавцеві безстрокове, безвідкличне, невиняткове, сублицензируемое право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення відносно авторських прав, публікацій і баз даних, яке має Користувач, а також відносно надані їм відомості, зображення і фотографія на увесь відомий або не відомий інформаційний носій, що діє всюди.

6.4. Перелічені вище права надаються Виконавцеві безоплатно і безстроково. При цьому Користувач зберігає усі права власності на зміст розміщуваної в оголошенні інформації. Окрім переліченого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації усім користувачам Сайту.

6.5. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе виняткову персональну відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також має усі необхідні права, ліцензії, дозволи на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень усі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду осіб і компаній, що ідентифікуються в оголошеннях, для використання їх ім'я або зображення.

6.6. Розміщуючи на Сайті оголошення із зображеннями без знаку охорони авторського права, Користувач погоджується з використанням зображення і/або його частини в інтересах Виконавця без виплати винагороди.

6.7. Користувач зобов'язується:

- не робити ніяких дій, які можуть привести до непропорційно високого навантаження на інфраструктуру Сайту;

- не використати автоматичні програми для отримання доступів до інформації, розміщеної на Сайті без письмового дозволу Виконавця.

- не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (окрім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Виконавця.

- не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі і іншій діяльності на Сайті, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт.

- не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цими Користувачами, без письмового дозволу Користувача. У цей пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Виконавцеві при реєстрації.

6.8. Користувачеві забороняється:

- обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з представниками Виконавця.

- використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення і/або здійснювати інші дії у рамках сервісів Сайту від їх імені.

6.9. Виконавець зобов'язується докладати усіх можливих зусиль для належного виконання власних обов'язків за справжньою Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Виконавцеві Користувачем, за винятком випадків, передбачених умовами цієї Угоди і діючого законодавства.

6.10. Виконавець може встановлювати і змінювати на власний розсуд кількісні обмеження по використанню сервісів Сайту, у тому числі, але, не обмежуючись, на:

- максимальна кількість днів зберігання оголошень;

- максимально допустимий розмір розміщуваної у рамках одного оголошення інформації;

- максимально допустима кількість одночасно активних, опублікованих оголошень одного Користувача;

- максимально допустима кількість використань окремих сервісів Сайту, як наприклад, оформлення замовлення, для одного Користувача;

- тривалість періоду існування обмеження і/або відсутності такого на максимальну кількість використань Користувачами окремих сервісів Сайту для одного Користувача.

- період можливого надання для Користувача платних сервісів Сайту на безоплатній основі для тестування можливостей усіх сервісів Сайту;

6.11. Виконавець має право у будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту і/або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

Для забезпечення високої якості послуг, що надаються, Виконавець залишає за собою право обмежувати кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежувати інші дії Користувача на Сайті.

6.12. Компанія має право заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови даної Угоди. Факт порушення вважається здійсненим, якщо Користувач був оповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту і/або права третіх осіб. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент видалити або відключити обліковий запис (профіль) Користувача і видалити усі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на власний розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

6.13. Виконавець має право передати Сайт з усіма його сервісами і змістом, включаючи персональну інформацію Користувачів, інші бази даних своєму правонаступникові за договорами або іншими підставами у рамках чинного законодавства. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.14. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку, які будуть розглянуті впродовж десяти робочих днів з моменту їх вступу Виконавцеві або з моменту отримання Виконавцем повної інформації по суті скарги.

6.15. Виконавець залишає за собою право у будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, вказаних їм при реєстрації, і запросити у зв'язку з цим підтверджувальні документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу, правосуб'єктність юридичної особи). Не надання даних, що були запитані Виконавцем може бути прирівняно до надання недостовірної інформації і стати основою для видалення облікового запису Користувача і усієї його персональної інформації, включаючи розміщені оголошення. У разі, якщо дані Користувача, вказані в наданих ним документах, не відповідають даним, вказаним при реєстрації, а також, у разі, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайтів з попереднім повідомленням Користувача або без такого або зажадати внесення відповідної зміни персональний дані, зберігається у база даних сайт і/або розміщуваний на його об'єкт.

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ

7.1. Замовлення (акцептація, купівля) платних послуг Сайту здійснюється Користувачем на Сайті в особистому обліковому записі, а також у будь-яких інших відповідних розділах Сайту, але тільки після проходження позитивної авторизації (ідентифікації Користувача) в його обліковому записі (профілі).

7.2. Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Виконавця, розміщеними на Сайті, після чого може замовити такі послуги. Детальна інформація про вартість усіх послуг вказана у відповідних описах самих послуг на Сайті. Замовлення і оплата сервісів Сайту є підтвердженням повного ознайомлення і згоди Користувача з цінами і умовами надання таких сервісів Сайту.

7.3. Оплата платних послуг Компанії здійснюється в наступному порядку:

- сплатити послуги можна електронними грошима, за допомогою SMS- повідомлення, банківською картою або з рахунку Сайту.

- якщо балансу особового рахунку Користувача на Сайті не вистачає для оплати вартості послуги Сайту, необхідно буде поповнити рахунок і потім сплатити послугу.

- для оплати послуг Сайту (у тому числі, але, не обмежуючись, поповнення особового рахунку Користувача на Сайті) електронними грошима або шляхом переводу з банківської карти Користувач при оформленні такого замовлення на Сайті буде автоматично перенаправлений на відповідну платіжну форму процесингового центру для внесення даних про свою банківську карту. Усі дані, введені користувачем на платіжній формі процесингового центру, повністю захищені відповідно до вимог стандарту безпеки PCI DSS. Виконавець отримує інформацію тільки про здійснений Користувачем платіж. Виконавець не отримує інформації про реквізити банківської карти Користувача. На вказану Користувачем при оформленні платежу адресу електронної пошти буде відправлено повідомлення про авторизацію платежу. Після здійснення платежу Користувач буде перенаправлений назад на Сайт Виконавця. Інформація про платіж може бути доставлена Виконавцеві протягом періоду від 5 секунд до декількох хвилин. Якщо, на думку Користувача, сталася затримка в обробці замовлення, йому необхідно звернутися в службу підтримки процесингового центру по електронній пошті. Користувач також може написати лист в службу підтримки Сайту.

- для оплати послуг з мобільного телефону користувач повинен вибрати спосіб оплати "SMS" для того, щоб прочитати інструкцію, відправити sms- повідомлення на вказаний в інструкції короткий номер і дочекатися sms- повідомлення у відповідь на особистий номер мобільного телефону з підтвердженням про оплату і активацію послуги. Складаючи SMS- повідомлення, Користувач зобов'язаний виконувати дії строго у відповідності до інструкції: плата за повідомлення буде взята оператором стільникового зв'язку Користувача незалежно від результату запиту. Користувач зобов'язаний висилати SMS- повідомлення строго латинськими буквами, без зайвих пропусків і перенесень рядка, переконатися, що у нього не стоїть підпис до SMS- повідомлення.

7.4. Повернення сплачених Користувачем грошових коштів за не надані послуги здійснюється Виконавцем в наступних випадках:

- автоматично функціональною системою Сайту за кожне видалене оголошення при обробці оголошень безпосередньо Користувачем, якщо по такому оголошенню раніше був сплачений який-небудь платний сервіс просування оголошення. Повернення грошових коштів здійснюється за ті дні сплаченого раніше періоду, в яких послуга не надавалася.

- якщо унаслідок будь-якої технічної неполадки послуга не надавалася, повернення сплачених грошових коштів здійснюється уповноваженим Виконавцем адміністратором Сайту після надання користувачем доказів оплати. У такому разі повернення грошових коштів робиться на рахунок облікового запису Користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів на майбутній період.

- при оплаті послуг з видалених Виконавцем облікових записів, які були продубльовані Користувачем порушуючи умови цієї Угоди. Таке повернення здійснюється Виконавцем виключно по зверненню Користувача, а грошові кошти повертаються на активний обліковий запис такого користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів на майбутній період.

- грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень про заборонені цією Угодою товари, послуги, пропозиціях при блокуванні облікового запису не повертаються.

- при систематичних (два і більше рази) порушеннях умов цієї Угоди повернення сплачених Користувачем грошових коштів здійснюється на підставі рішення адміністрації Виконавця після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні грошових коштів Користувачеві, який систематично порушує умови цієї Угоди.

8. ПОЛІТИКА ОБРОБКИ COOKIE

8.1. Файл cookie - це програмний файл, що містить рядок символів і відправляється на комп'ютер користувача, який відвідує певну сторінку веб-сайту. При повторному відвідуванні цього веб-сайту такий файл дозволяє ідентифікувати браузер користувача. Файли cookie здатні зберігати налаштування користувача і інші відомості.

8.2. Технологія, використовувана на Сайті, відправляє дані на призначений для користувача пристрій: один або декілька файлів cookie.

8.3. Виконавець використовує cookie для спрощення процесу доступу користувача до деяких сервісів Сайту, а також для збору статистичної інформації з метою підвищення ефективності взаємодії користувача з сайтом, а також для отримання інформації, пов'язаної з маркетинговими заходами.

8.4. Така інформація представляється в агрегованій формі і не містить персональних даних.

8.5. Дані можуть передаватися наступним третім особам:

- системам по збору статистики відвідувань Сайту (Google Analytics - https://www.google.com.ua/intl/ru/policies/privacy/, Yandex.ru - http://legal.yandex.ru/confidential/)

- соціальним мережам, плагіни яких розміщені на Сайті (наприклад, Facebook, Vkontakte).

Співробітники Виконавця або треті особи, з якими він співпрацює, можуть мати доступ до даних файлів cookie.

Виконавець може надавати інформацію третім особам, якщо того вимагає законодавство, для захисту законних прав або вжиття заходів відносно потенційно незаконної діяльності.

Користувач має можливість відмовитися від збору вищезгаданої інформації, виконавши наступні дії:

- в налаштуваннях свого браузеру встановивши "Я не приймаю cookie"

- в налаштуваннях свого браузеру встановити "Видаляти cookie"

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

9.1. Користувач усвідомлює і підтверджує, що використовує послуги Сайту повністю на власний страх і ризик. Виконавець зі свого боку окремо акцентує увагу на відсутності яких-небудь гарантій з його боку, які прямо або опосередковано забезпечують якість послуг і товарів, їх придатності для тієї або іншої мети.

9.2. Виконавець не гарантує, що

- послуги Сайту відповідатимуть усім вимогам Користувача;

- послуги надаватимуться безперебійно, вчасно і без помилок;

- інформація про товари і послуги, інших Користувачів, отримана в результаті використання сервісу, буде достовірною, надійною;

- якість придбаних через Сайт у інших Користувачів товарів і послуг відповідатиме очікуванням і/або вимогам Користувача, або вказаним в оголошенні характеристикам товару;

9.3. Виконавець не є організатором або ініціатором угод між Користувачами або контрагентом таких угод. Сайт є електронним торгово-комунікаційним майданчиком, що надає Користувачам можливість розміщувати для реалізації інформацію про відповідні дозволені законодавством товари і послуги, а також придбавати дозволені законом товари і послуги без обмежень за часом, географією, ціною.
9.4. Ні за яких обставин Виконавець або його Представники не несуть відповідальності перед Користувачем або будь-якими іншими третіми особами за будь-який, у тому числі непрямий, випадковий або ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням Сайту, його вмісту, інших матеріалів, до яких користувач або третя особа отримав доступ через сайт, навіть, якщо виконавець попереджає або вказує на можливість такої шкоди.

9.5. Завантаження або отримання іншим способом будь-якого матеріалу в ході використання Сайту і його сервісів здійснюється Користувачем на свій страх і ризик. Користувач несе повну відповідальність за будь-які ушкодження свого комп'ютера, втрату даних, інші наслідки.

9.6. Ніякі рекомендації, отримані від Виконавця або його представників усно або письмово не накладають на Виконавця яких-небудь інших гарантій і зобов'язань, відмінних від описаних в цій Угоді.

9.7. У разі виникнення у Користувача претензій до іншого Користувача в результаті використання Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці претензії самостійно і без втручання з боку Виконавця, а також звільняє Виконавця (разом з афільованими із ним особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від усіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитку, витрат і втрат, включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, виниклих в результаті або у зв'язку з такою вимогою.

9.8. У цій Угоді жодна з умов, норм, вимог не може розумітися як встановлення між Користувачем і Виконавцем стосунків товариства, стосунків по спільній діяльності, стосунків особистого найму, агентських стосунків або якихось інших стосунків, прямо не передбачених даною Угодою.

9.9. Поза контролем і відповідальністю Виконавця знаходяться:

- якість товару і/або послуги, що продається Користувачем;

- відповідність заявленим фотографіям і характеристикам товару, що продається, і/або послуги;

- відповідність реально бажаної Користувачем ціни до встановленої в оголошенні на Сайті;

- достовірність вказаної контактної інформації Користувачів;

- усі умови, аспекти і положення угоди з придбання товару і/або послуги між Користувачами Сайту;

- несанкціонований доступ або використання серверів Компанії і/або будь-якої інформації, що зберігається на них, про користувачів;

- будь-які технічні, програмні помилки, віруси, передані Користувачам, будь-яким іншим третім особам в ході використання сервісів Сайту;

- поведінка, рівень культури спілкування, наповнення спілкування між Користувачами Сайту;

9.10. Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання якого-небудь товару або послуги є дійсною і легальною тільки виходячи з факту розміщення, продажу і придбання товару або послуги на Сайті. Виконавець не несе відповідальність за завершення угоди Користувачем Сайту. Користувач переймає на себе повну відповідальність за свої дії.

9.11. Факт розміщення Користувачами на Сайті матеріалів не означає підтримки або схвалення цих матеріалів з боку Виконавця.

9.12. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного толку, розміщені на Сайті Користувачем, не є схваленням або рекомендацією цих продуктів з боку Виконавця.

Виконавець закликає Користувачів дотримуватися обережності і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач повинен взяти до уваги, що його контрагент може бути неповнолітнім або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Виконавця має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

9.13. Користувач несе персональну відповідальність за дії при користуванні Сервісом, включаючи, окрім іншого, оплату вартості доступу до інтернету в процесі такого використання. Бездіяльність з боку Виконавця у разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Виконавця права зробити відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Виконавця від своїх прав у разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.

9.14. Користувач має право повідомити Виконавця про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись формою зворотного зв'язку. У разі обґрунтованості скарг Користувача Виконавець видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.

9.15. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по наданню доступу до Сайту із-за непередбачених обставин непереборної сили, наслідків яких неможливо уникнути або здолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і так далі).

Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

9.17. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Виконавцем агентських стосунків, стосунків товариства, стосунків по спільній діяльності, стосунків особистого найму, або якихось інших стосунків, прямо не передбачених Угодою.

9.18. Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайтів, в межах, встановлених правозастосовним законодавством.

Виконавець залишає за собою право у будь-який момент змінити або призупинити або припинити надання Сервісу повністю або частково, заздалегідь повідомивши або без попереднього повідомлення. Користувач повністю погоджується з тим, що Виконавець не несе будь якої відповідальності перед Користувачем або третіми особами за будь-яку зміну, будь-яке обмеження або припинення надання Сервісу у будь-кому об’ємі.

10. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

10.1. Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем якого-небудь сервісу Сайту або з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє безстроково.

10.2. Якщо Виконавцем були внесені будь які зміни в Угоду, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт не припинення використання Сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди, що діє на момент використання Сайту.

10.3. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку без попереднього повідомлення про це Виконавця і пояснення причин.

10.4. Розірвання Угоди з боку Виконавця може статися в наступних випадках:

- порушення положень цієї Угоди;

- завдання будь-якої шкоди Виконавцеві і Сайту, у тому числі її репутації, або користувачам Сайту;

- здійснення інших дій, які суперечать політиці Виконавця;

Правовідносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Виконавця відповідного рішення.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

11.1. Угода може бути змінена Виконавцем без будь якого спеціального, окремого, у тому числі персонального, повідомлення, нова редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за адресою www.trix.com.ua/policies, якщо інше не передбачене новою редакцією Угоди.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Системні повідомлення Сайту, що мають відношення до оголошень Користувача, доставляються за електронною адресою (електронним адресам), наданою Користувачем при розміщенні оголошення на Сайті. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайту.

12.2. Користувачі не мають права відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу, що міститься в обліковому записі Користувача.

12.3. При виникненні між Сторонами суперечок і розбіжностей за даною Угодою або у зв'язку із нею Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо які-небудь спори, розбіжності або вимоги, що випливають із цієї Угоди, або у зв'язку із нею, у тому числі щодо виконання її умов, їх порушення, припинення дії Угоди, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці спори розглядаються відповідно до чинного законодавства в судовому порядку.

12.4. Дана Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Усі можливі спори, що випливають із стосунків, регульованих справжньою Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, по нормах українського права.

12.5. Визнання судом будь якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не означає недійсності або нездійсненності інших положень цієї Угоди.

Напишіть нам
Напишіть нам
Надіслати повідомлення
Передзвоніть мені
Відправити
Забули пароль?
Вхід
Війти
Війти через:
facebook
Зареєструватися
Авторизуватися
реєстрація
Спасибі, що зареєструвалися на Trix, для активації профілю на Вашу адресу відправлено повідомлення.
Я погоджуюся с правилами використання сервісу, а також з передачею та обробкою моїх даних в trix.com.ua. Я підтверджую своє повноліття і відповідальність за розміщення інформації.
Зарегистрироваться
Авторизуватися
Забули пароль?
Send
реєстрація
Спасибі, що зареєструвалися на Trix, для активації профілю на Вашу адресу відправлено повідомлення.
Я не юридична особа
Зареєстрируватися
чтобы сохранить корзину необходимо Зарегистрироваться
Корзина